”Det internationale energiagentur, IEA, har sagt, at man skal stoppe for investeringer i fossil ekspansion fra i år og frem, hvis vi skal indfri klimamålene fra Parisaftalen. Vi har nu dokumenteret hvilke fossile projekter det drejer sig om og vi kan konstatere, at danske pensionsselskaber investerer i fossil ekspansion, der står til at åbne ny produktion nu og ca. ti år frem,” siger Joachim Kattrup, der håber, at alle i og uden for pensionssektoren forstå, ”hvad der står på spil”.