Debat: Vi kan, ifølge FN´s klimapanel (IPCC), stadig nå at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, hvis blot vi investerer, som om vi faktisk ville det. Desværre er det finansielle markedssystem indrettet således, at bæredygtige værdier ikke har særlig status, når det gælder økonomisk vækst og afkast fra investeringer. Den globale temperatur stiger, mennesker lider, og klimauretfærdighederne øges, alt imens jagten på profit stortrives.

IPCC peger på en række alvorlige markedsfejl i det finansielle system, som verdens politiske ledere skal rette op på, hvis det private investeringsmarked skal arbejde med, og ikke imod, en global retfærdig grøn omstilling. Problemet er, at de globale rammer for de finansielle markeder i sin nuværende udgave ikke fuldt formår at prissætte risici fra klimaforandringerne.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.