Det er mere end seks år siden, at AkademikerPension – dengang MP Pension – besluttede, at selskabets investeringsstrategi fremover skulle leve op til Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med 2 grader.

Efterfølgende vakte det international opsigt, da pensionsselskabet besluttede at skille sig af med samtlige aktier i selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas, hvor op imod 1.000 fossile selskaber ifølge AkademikerPension blev sat på en eksklusionsliste.

Alligevel er AkademikerPension i dag blandt 16 danske pensionsselskaber, der fortsat er med til at finansiere jagten på nye olie- og gasforekomster, hedder det i en ny kortlægning fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

Joachim Kattrup, der er finansieringsanalytiker i MS og står bag undersøgelsen, medgiver, at AkademikerPensions andel af de samlede investeringer er beskeden.

”Jeg anerkender, at AkademikerPension er blevet ret grøn og nu er ved at afvikle en stor portion fossile investeringer”, siger han, men pointerer:

”Men enhver ny udvikling af fossil infrastruktur er problematisk, og man kan godt undre sig over, hvorfor et grønt pensionsselskab har en olierørledning under udvikling i Kasakhstan”, tilføjer han.

I alt havde AkademikerPension i juni investeringer i 16 nye projekter til en værdi af knap 100 mio. kr., viser opgørelsen, hvilket samtidig gør AkademikerPension til det selskab, der har færrest investeringer i nye projekter. De 16 selskaber har tilsammen investeringer for i alt 13,7 mia. kr.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.