Joachim Kattrup fra Mellemfolkeligt Samvirke har undersøgt pensionskassernes investeringer. Kradser man i den grønne overflade af danske pensionsselskabers investeringslister, finder man alle steder investeringer i fossile selskaber, som udvider deres olie-, gas- eller kulproduktion. Men nogle få investorer anerkender problemet med fossil ekspansion, skriver Joachim Kattrup fra Mellemfolkeligt Samvirke. […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.