Artiklen er bragt på Erhvervsfilosofi.dk og i Økonomisk Ugebrev Ledelse, hvor dynamisk oversigt over statens selskaber og CSR-politik fremgår.