Susie J. Paks bog ”Gentlemen Bankers – The World of J.P Morgan” viser, hvordan indsigt i sociale relationer kan være med til at forklare økonomisk magt. Bogen har fokus på tre generationer af J.P Morgan-bankdirektører, der fra begyndelsen af det tyvende århundrede frem til mellemkrigstiden jonglerede med ”andre folks penge”.

De benyttede, ifølge Susie J. Pak, nepotisme, antisemitisme, racediskrimination og patriotisme som værktøjerne til at monopolisere den amerikanske økonomi og styrede landets finansielle dagsorden gennem en hemmelig ”moneytrust”.

Susie J. Pak: Gentlemen Bankers – The World of J.P Morgan.
Harvard University Press, maj 2013.

238786807-1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.