Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selvom flere erhvervsdrivende og almene fonde har taget de første vigtige skridt mod en professionalisering af ansvarlige og bæredygtige investeringer, er der stadig lang vej at gå.

Hvis fondene skal på niveau med pensionssektorens og de store bankers kapitalforvaltning på den ansvarlige og bæredygtige agenda, står den på hårdt arbejde i de kommende år. Omverdenen ved fortsat ikke hvordan fondene konkret investerer de frie midler, og kommunikationen om ansvarlighed i investeringer er mange steder helt fraværende. Også åbne aktielister og principper for ansvarlige investeringer er mange steder ikke-eksisterende.

Omverdenens manglende indsigt i eventuelle uoverensstemmelser mellem formuleringer i fundatsen og de etiske grænser for investeringer af frie midler burde i sig selv være nok til, at fondene kommer i gang. Ikke mindst nu, hvor kapitalforvaltning er indskrevet i de nye anbefalinger for god fondsledelse (pdf), der blev offentliggjort 17. juni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.