Især de medlemsstyrede pensionsselskaber oplever et stigende pres for at kvitte aktieposter i selskaber med olie, gas og kul. Fossile investeringer ses i dag som en finansiel risiko. Det kræver ikke grøn idealisme som investor at gå ud af sort energi. Pointen kommer fra Joachim Kattrup.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.