Datajournalistikken rummer mange muligheder for at vise og analysere forskellige fænomener. I denne case, som jeg har implementeret på Økonomisk Ugebrev, har jeg bygget et ”bæredygtigt konjunkturbarometer” for klima og miljø. Barometeret viser en indikator for hvordan den grønne omstilling udvikler sig måned for måned.

Barometeret trækker på en række underliggende datasæt, der er sammensat og beregnet så de udtrykker udviklingen i tre kategorier: 1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø.

Hver af de tre indikatorer tildeles point på baggrund af månedsdata fra tre underliggende dataset, som på hver sin måde afspejler en udvikling for indikatoren.  Samlet set bygges den samlede bæredygtige konjunkturudvikling derfor op af i alt ni dataset fordelt på tre dataset for hver indikator.

For hvert af de ni dataset gives et plus- eller minuspoint, afhængig af udviklingen. Samlet set kan den samlede score for hver indikator dermed tildeles i udfaldsrummet -3 til + 3.  Alle scorer aggregeres for den bæredygtige konjunkturudvikling for den pågældende måned. Det samlede udfaldsrum for måneden kan derfor ligge i spændet mellem -9 til +9.

  • Data: Fra både offentlige og private lukkede datakilder
  • Visualisering: Infogram
  • Databehandling: Excel

Har du brug for udvikling af datajournalistik er du velkommen til at kontakte mig.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.