Sig det med data! Undersøg det via data! Find det i data! Vis det med data!

Bæredygtig udviking vs. økonomisk udvikling

“KonjunkturBarometer for Klima & Miljø” viser den bæredygtige udvikling i Danmark i forhold til den økonomiske udvikling.

Konjunkturbarometeret viser udviklingen på baggrund af tre underliggende indikatorer:
1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø.

Hver af de tre indikatorer tildeles point på baggrund af månedsdata fra tre underliggende dataset, som på hver sin måde afspejler en udvikling for indikatoren. Samlet set bygges den samlede bæredygtige konjunkturudvikling derfor op af i alt ni dataset fordelt på tre dataset for hver indikator.

Udviklingen sammenstilles med konjunkturbarometer for dansk økonomi.

 

 


 

Det Erhvervsfilosofiske Indeks

”Det Erhvervsfilosofiske Indeks”, der er bygget af komponenter fra i alt syv globale indeks fra OECD, World Economic Forum, Word Bank Group, The Economics Foundation, Washington Post, United Nation og The Legatum
Institute.

Erhvervsfilosofi.dk har opsplittet indeksene i alle deres respektive delkomponenter og sammensat dem på nye måder ved at benytte business intelligence-værktøjer. Samlet set indeholder det erhvervsfilosofiske indeks over 100 delkomponenter, der kan sammensættes på utallige måder.

Grundtanken er at underbygge erhvervsfilosofiske problemstillinger med statistisk modellering/business intelligence med henblik på at forstå økonomi, vækst og erhvervslivet på nye måder. Det Erhvervsfilosofiske Indeks er dermed et kontinuerligt dynamisk indeks, der kan bringe etik, ansvar, tillid og andre filosofiske begreber i anvendelse
på erhvervsstoffet.