Danske storinvestorer kritiske overfor BP’s nedjustering af klimaplan

Oliegiganten BP har for nylig nedjusteret målene i sin klimaplan: Oprindeligt sigtede BP efter at reducere klimaaftrykket for selskabets olie-og gasproduktion med op mod 35-40 procent i 2030. Nu er målet nedjusteret til 20-30 procent.Flere danske pensionskasser har aktier i BP.

Ifølge Joachim Kattrup, Sustainable Finance Analyst i Mellemfolkeligt Samvirke, er BP’s nedjustering af klimamål kombineret med opjusteringen af selskabets investeringer i fossile projekter så problematisk, at danske pensionskasser helt bør droppe dialogen med oliegiganten og i stedet afhænde deres aktiver hurtigst muligt.

”En øjeblikkelig beslutning om at frasælge BP er for mig at se den eneste etisk forsvarlige reaktionsmulighed for pensionsselskaberne. Alle andre reaktioner vil ikke bare være ødelæggende for klimaet, men også for tilliden til aktivt ejerskab som en seriøs grøn tilgang,” siger Joachim Kattrup.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.