lere og flere danske virksomheder anerkender et ansvar, der rækker ud over ansvaret for interne interessenter og retter sig mod den omverden, som virksomheden agerer i. Ansvaret, der danner fundamentLæs mere

Pensionsselskabers strategier for aktivt ejerskab i nyt lys  Analyse: Komitéen for god selskabsledelse har d. 1. september i år sendt et udkast til Anbefalinger for aktivt ejerskab i høring. AnbefalingerneLæs mere