Susie J. Paks bog ”Gentlemen Bankers – The World of J.P Morgan” viser, hvordan indsigt i sociale relationer kan være med til at forklare økonomisk magt. Bogen har fokus påLæs mere

Især de medlemsstyrede pensionsselskaber oplever et stigende pres for at kvitte aktieposter i selskaber med olie, gas og kul. Fossile investeringer ses i dag som en finansiel risiko. Det kræverLæs mere

Realdania investerer ikke længere i våbenselskaber, fremgår det af foreningens seneste offentliggjorte liste over aktieinvesteringer fra den 31. december 2021. Tidligere års oversigter over foreningens aktieinvesteringer har ellers vist, at foreningen tidligere investeredeLæs mere