• Om
 • ESG analyse
 • ESG benchmark
 • Datagrundlag
 • Pris og leverance

ESG analyser fra joachimkattrup.biz er baseret på seneste opdaterede data fra ESG portalen CSRHUB, der henter oplysninger for mere end 500 datakilder, herunder bl.a. førende leverandører som bl.a. Thomson Reuters, EIRIS, Governance Merics International, IW Financial, MSCI, RepRisk, Trucost, IdealRating og Vigeo. Hertil kommer oplysninger fra internationale rapporteringsorganer som fx Global Compact, Integrated Reporting, Global Reporting Initiative og Carbon Disclosure Project. Se alle datapunkter her.

CSRHUB tildeler en samlet ESG-rating, der genereres fra kategorierne – ’Community’, ’Employees’, ’Environment’ og ’Governance’. Disse kategorier er drives frem har i alt 12 underligende subkategorier, der gør det muligt meget specfikt at vurdere et selskabs stærke og svage sider samt sammenligne dette med andre selskaber. CSRHUB ́s data danner bl.a. i samarbejde med Sustainalytics grundlaget for vurdering af den bæredygtige præstation i Harvard Business Revieẃ årlige kåring af ”The Best-Performing CEOs in the World.

Udfyld nedenstående hvis du vil høre mere.

Virksomhedens ESG profil målt på 12 indikatorer

ESG analysen vil kunne vise din virksomheds bæredygtige samlede rating sammenfattet fra i alt mere end 500 dataleverandører og pege på hvilke områder i ESG spektrummet, som skal have mere fokus eller styrkes i forhold til dine præferencer, muligheder, forretning, industri og strategiske valg.

Analysen vil vise din virksomheds aktuelle rating på tolv delindikatorer, fire ESG-katagorier samt en samlet rating og rangering (percentil placering). Analysen afdækker desuden hvilke datakilder, der ligger til grund for vurderingen samt om der er kendskab til kontroversielle sager. Analysen forsynes med anbefalinger til områder, der kan styrkes i forhold til at højne ESG-ratingscoren. Du får et fuldt overblik over virksomhedens ESG-profil.

Udfyld nedenstående hvis du vil høre mere.

Joachimkattrup.biz tilbyder “Environmental, social and governance” (ESG) benchmark analyse af fx konkurrenter, markeder, brancher, regioner, kunder, leverandører eller af virksomheden selv. Med en ESG-analyse kan du benchmarke din virksomheds bæredygtige præstation op mod konkurrenter, markeder, kunder, branche, regioner eller leverandører. Dermed kan du se hvilke væsentlige datakilder, der indgår i analysen (som investorer også kigger på) og på den baggrund tilrettelægge dine CSR-indsatser og strategiske kommunikation.

ESG rating udvikling benchmark

Du får overblik over datakilder som indgår i ESG-analysen af din og konkurrenters rating. Analysen vil kunne vise din virksomheds bæredygtige samlede rating sammenfattet fra mere 500 dataleverandører – herunder bl.a. Thomson Reuters, EIRIS, IW Financial, MSCI, RepRisk, Trucost og Vigeo, samt væsentlige rapporteringsinitiativer som Global Compact, Integrated Reporting, Global Reporting Initiative og Carbon Disclosure Project.

Analysen bygges individuelt i forhold til udvalgte konkurrenter, kunder, branche, leverandører og markeder. Analysen viser  hvilke virksomheder, der har de højeste ESG-ratings i din branche, land eller region  og hvordan din virksomhed og konkurrenter rangerer på 12 specifikke ESG-indikatorer. Du får desuden overblik over hvilke rating-systemer, der har særlig betydning for din virksomhed samt hvilke ESG elementer, du med fordel kan bygge din strategiske CSR-kommunikation på.

Udfyld nedenstående hvis du vil høre mere.

Illustration af oversigt over benyttede datakilder i en rating.

Alle analyser leveres med et fuldt overblik over benyttede datakilder og deres vægtning i ratingen.  Dermed kan der peges på hvilke områder i ESG spektrummet, som skal have fokus eller styrkes i forhold til dine interessenters præferencer, din strategi eller forretningsfokus. CSRHUB foretager gennemsigtige ESG-vurderinger og ESG-placeringer af ialt  17.580 virksomheder fra 133 lande. Ratinger baserer sig på informationer fra 549 førende førende CSR / ESG datakilder, der i hver rating udvælges og vægtes.

Illustration af datadistribution i en målrettet rating. Alt efter præferencer distribureres middelværdien forskelligt.

Data distribueres efter valgte præferencer. Det betyder at det er muligt at fra eller tilvælge kontroversielle områder, der afspejler et særligt perspektiv. Det er fx muligt at til eller fravælge virksomheder involveret i atomkraft, dyreforsøg ellerTrump-regeringen. Desuden kan der bl.a. til eller fravælges kulintensive virksomhed, virksomheder aktive i Burma eller Iran samt virksomheder der handler med genmodificerede vare. Læs mere om metodologien her.

Udfyld nedenstående hvis du vil høre mere.

Standalone ESG-analyse
En standardalone ESG-analyse leveres med et fuldt overblik over din virksomheds ESG-rating, ranking i Danmark samt globalt. Leveres på baggrund af seneste opdaterede data. Rapporten leveres på engelsk med forklaringer, oversigter og grafer. Analysen indeholder:

 • Overordnet ESG-ranking
 • Ranking på 12 del-indikatorer
 • Ranking-udvikling de seneste tre år på fire ESG-kategorier
 • Ranking i forhold til danske virksomheder
 • Ranking i forhold til world
 • Ranking i forhold til industri/branche
 • Rapport som samlet PDF fil
 • Præsentation og diskussion af rapporten (ca. 1 timer)

Pris: 19.999,00 kr.

Competitor Benchmark Report

Competitor Benchmark Report leveres med et fuldt overblik over din virksomheds ESG-rating, ranking i Danmark samt i globalt og i direkte sammenligning med 3 vigtigste konkurrenter med tilførende beskrivelse af datagrundlag og rapporteringsorganer.   Rapporten leveres på engelsk med forklaringer, oversigter og grafer og på baggrund af seneste opdaterede data.

Analysen indeholder:

 • Overordnet ESG-ranking
 • Ranking på 12 del-indikatorer
 • Ranking-udvikling de seneste tre år på fire ESG-kategorier
 • Ranking i forhold til danske virksomheder
 • Ranking i forhold til world
 • Ranking i forhold til industri/branche
 • Ranking i for konkurrenter
 • ESG-udvikling for konkurrenter
 • Datagrundlag for alle konkurrenter
 • Rapport som samlet PDF fil
 • Præsentation og diskussion af rapporten (ca. 2 timer)

Pris: 24.999,00 kr.

Supply Chain Benchmark Report

Supply Chain Benchmark Report leveres med et fuldt overblik over din virksomheds ESG-rating, ranking i Danmark samt i globalt og i direkte sammenligning med 3 vigtigste kunder/leverandører med tilførende beskrivelse af datagrundlag og informations om rapporteringsorganer.   Rapporten leveres på engelsk med forklaringer, oversigter og grafer og på baggrund af seneste opdaterede data.

Analysen indeholder:

 • Overordnet ESG-ranking
 • Ranking på 12 del-indikatorer
 • Ranking-udvikling de seneste tre år på fire ESG-kategorier
 • Ranking i forhold til danske virksomheder
 • Ranking i forhold til world
 • Ranking i forhold til industri/branche
 • Ranking i for kunder/leverandører
 • ESG-udvikling for kunder/leverandører
 • Datagrundlag for kunder/leverandører
 • Rapport som samlet PDF fil
 • Præsentation og diskussion af rapporten (ca. 2 timer)

Pris: 24.999,00 kr.

Premium Benchmark Subscription

Premium Benchmark Subscription leveres en rapport med et fuldt overblik over din virksomheds ESG-rating, ranking i Danmark samt i globalt og i direkte sammenligning med 3 vigtigste konkurrenter og 3 vigtigste kunder/leverandører med tilførende beskrivelse af datagrundlag og informations om rapporteringsorganer.   Rapporten leveres på engelsk med forklaringer, oversigter og grafer og på baggrund af seneste opdaterede data.

I Premium Benchmark Subscription leveres desuden en “CARBON-RELATED RATING”  oversigt over egne og konkurrenters indsatser i relation til CO2-emissioner –  herunder hvordan der rapporteres for området.

I Premium Benchmark Subscription indeholder desuden en opdatering af data.

Premium Benchmark Subscription indeholder:

 • Overordnet ESG-ranking
 • Ranking på 12 del-indikatorer
 • Ranking-udvikling de seneste tre år på fire ESG-kategorier
 • Ranking i forhold til danske virksomheder
 • Ranking i forhold til world
 • Ranking i forhold til industri/branche
 • Ranking i for kunder/leverandører
 • ESG-udvikling for kunder/leverandører
 • Datagrundlag for kunder/leverandører
 • Matrix report (in depth analysis of sources)
 • Specifik CARBON-RELATED RATING OG RAPPORTERING
 • Rapport som samlet PDF fil
 • Præsentation og diskussion af rapporten (ca. 2 timer)
 • ÅRLIG OPDATERING AF DATA + præsentation af data

Pris: 39.999,00 kr.