CEOs live on a nonstop treadmill. They are under constant pressure to perform, live in a 24-7 spotlight of social-media attention, and swim in a deep pool of information. In reflective thought, a person examines underlying assumptions, core beliefs, and knowledge. Unlike critical thought, which is aimed at solving a problem and achieving a specific outcome.Læs mere

The race to embrace ESG ratings

Major investment firms are snapping up environmental, social and governance (ESG) research and ratings companies at a rapid clip — three hookups within just the past year. What do sustainability officers and financial officers need to know? Last month, investment research firm Morningstar took a 40 percent stake in in ESG company SustainalyticsLæs mere

vis en revisionserklæring på årsrapporten er udtryk for en styrkelse af investorers og stakeholderes tillid til kvalitet af data, solide kontrolprocesser og troværdighed i samfundsansvarlige resultater og nøgletal, så har halvdelen af Danmarks største børsnoterede virksomheder ikke fundet den relevant at etablere hvad angår de årlige CSR-rapporter. Det må formodes, at selskabernes revisorer præsenterer selskaberne for muligheden for at tilføje en revisionserklæring, når årets samfundsansvar skal opgøres og rapporteres i de årlige CSR-rapporter. Men detLæs mere

lere og flere danske virksomheder anerkender et ansvar, der rækker ud over ansvaret for interne interessenter og retter sig mod den omverden, som virksomheden agerer i. Ansvaret, der danner fundament for virksomheders CSR politikker, er frivilligt, med det eneste krav fra regeringen til de 1.100 største danske virksomheder om rapportering om den gældende CSR politik. ML: Når man ser de store virksomheder blive mødt på den måde, så er det klart, at virksomhederne herhjemme ikkeLæs mere

Pensionsselskabers strategier for aktivt ejerskab i nyt lys  Analyse: Komitéen for god selskabsledelse har d. 1. september i år sendt et udkast til Anbefalinger for aktivt ejerskab i høring. Anbefalingerne er rettet til danske institutionelle investorer, f.eks. pensionsselskaber, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede virksomheder. Intentionen for anbefalingerne for aktivt ejerskab er, at selskaberne skal følge principperne for frivillighed og ”comply or explain”. Anbefalingerne om aktivt ejerskab bygger grundlæggende på gammelkendt stof for pensionsselskaberne, idetLæs mere