Dansk Supermarked og Coop har begge besluttet at fjerne tobak for hylderne, men sælger altså stadigvæk røgen. Tiltaget er ikke et udtryk for bæredygtig ”karteldannelse,” men en beslutning, der er foretaget helt uafhængigt af hinanden.  For havde Dansk Supermarked og Coop indgået fælles aftale herom, ville myndighederne betragte det på linje med kartelaftaler,Er lige konkurrence altid en fordel for bæredygtigheden?Læs mere

Danmark har underskud i CO2 kvoter for én mia. kr.

Hvis EU’s CO2-kvotehandelssystem havde fungeret som et perfekt åbent marked ville de danske energiselskaber og andre virksomheder samlet set stå med en ”CO2 gæld” for 2017 på én milliard danske kroner. Men kvotesystemet er ikke perfekt og rammer virksomheder helt forskelligt.Læs mere

Interview: Stakeholder-teoriens fader, professor i filosofi og business administration fra Virginia Universitetet, R. Edward Freeman, har været i Danmark. Han mener, at erhvervslivets ledere i lyset af finanskrisen og de mange etiske skandaler bliver misforstået af omverdenen som ensidige profitsultne. Men det nye ”purpose-driven” erhvervsparadigme, hvor etik og værdier er i centrum for lederskabet, har passeret et ”tipping point”. Omverdenens opfattelse stemmer derfor ikke overens med virkeligheden, mener han.Læs mere

Anmeldelse: Det drastisk faldende annoncemarked, disruption fra nyere medieaktører som Google og Facebook samt nyhedsmediers tyndslidte kapitalgrundlag, der jævnligt skifter hænder mellem entreprenante ejere, er et så stort demokratisk problem, at det kræver nytænkning af både rammebetingelser og forretningsmodeller.Læs mere

Danske Bank: Enkeltsager ikke et etisk problem hos toppen

Både CEO og bestyrelsesformand i Danske Bank benytter samme velkendte kommunikationsgreb, som Nordea gjorde i Panama Paper-skandalen. Den endte med, at Nordea paradoksalt både erkendte brud på etiske retningslinjer, men frikendte sig selv for uetisk adfærd. Er Danske Bank i gang med at tilrettelægge samme konklusion i hvidvaskningssagen? Læs mere